Compact Store kan användas i samarbete med ett överordnat system som skickar ner plockorder. När plockordern är färdig kvitterar Compact Store detta med verkligt plockat antal.
Compact Store kan kopplas till flertalet på marknaden förekommande lagerautomater och paternosterverk.

Utvecklingen går mot fler och fler olika typer av klienter. Compact Store bygger på att största möjliga mängd logik ligger centralt i databasen, vilket gör att nya typer av klienter lätt kan läggas till i framtiden. Tack vare webbgränssnittet behövs ingen programinstallation på klienterna och billigare klienter kan därmed användas.

Statistik på alla rörelser i lagret och av vilken operatör dessa är utförda av loggas i databasen och ligger till grund för en mängd dialoger, t.ex. antal utlagringar per vecka. Hyllvärmare kan lätt hittas med hjälp av artikelstatistiken som bl.a. visar senaste utlagring.

I lager med smått och mellanstort gods är Compact Store tillsammans med lagerautomaten Compact Lift en oslagbar kombination när det gäller snabbt och effektivt plock på minimal yta. Compact Lift sparar 70-90% golvyta jämfört med vanliga hyllställ.
En annan fördel är att stöldbegärligt och värdefullt gods kan låsas in så att enbart behörig plockpersonal kan plocka från dessa delar av lagret.

Compact Lift säljs av Weland Lagersystem AB som är Nordens ledande leverantör av lagerautomater.
Läs mer om Weland Lagersystem AB här.