Det framtidssäkra lagersystemet

Kodverkstan AB är specialiserat inom området Warehouse Management Systems(WMS). Vår standardprodukt, som är helt webbaserad heter Compact Store.

Compact Store är ett WMS-system för små och medelstora lager. Compact Store levereras ofta i kombinationen hissautomater/övrigt lager.

Compact Store är utvecklat i nära samarbete med logistikföretag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kund sedan 1999.

Compact Store är moduluppbyggt vilket gör att systemet alltid innehåller de funktioner som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller komplexitet.

Compact Store täcker samtliga arbetsmoment som ingår i normal lagerhantering som registrering av inleveranser, sammanställning, prioritering och startande av plockorder, omflyttning och påfyllnad av artiklar samt inventering.